Chi phí làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Nội năm 2024

Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

Đảm bảo ATTP là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Theo quy định trong các giấy phép sản xuất, kinh doanh thực phẩm, mọi tổ chức, cá nhân khi đủ các tiêu chí sản xuất kinh doanh thì được cấp giấy phép hoạt động. Khi có QĐ thành lập, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của các Bộ phải đáp ứng đủ điều kiện: Có đủ điều kiện bảo đảm ATTP phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Phụ lục II, III, IV của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, ngày 02/02/2018 Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP.

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là tài liệu quan trọng được cấp cho các doanh nghiệp. Những doanh nghiệp này thường hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm, nhằm đảm bảo rằng họ tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Khi có được giấy chứng nhận này, các doanh nghiệp khẳng định khả năng của mình trong việc cung cấp các sản phẩm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
Qua việc tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận sẽ giúp tăng cường tính minh bạch và uy tín của sản phẩm. Bên cạnh đó còn thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc duy trì chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm là bằng chứng đáp ứng các yêu cầu kiểm tra và giám sát của các cơ quan chức năng, giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành thực phẩm.
Các trường hợp không phải xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh ATTP

Chi phí làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Nội năm 2024
Chi phí làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Nội năm 2024

Đa số các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều phải có giấy phép về an toàn thực, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ – CP của Chính phủ hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm.
• Cơ sở sản xuất ban đầu nhưng nhỏ lẻ;
• Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;
• Cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
• Nhà hàng trong khách sạn;
• Bếp ăn tập thể không đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
• Kinh doanh thức ăn đường phố.
Các khoản phí làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Lệ phí xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
• Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm lần đầu là 150.000 đồng mỗi lần.
• Trường hợp cần cấp lại hoặc gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, lệ phí tương ứng là 150.000 đồng mỗi lần.
• Đối với việc cấp giấy xác nhận tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm, lệ phí được định là 30.000 đồng cho mỗi người tham gia.

2. Chi phí thẩm định cấp giấy vệ sinh an toàn thực phẩm
Dựa theo Biểu phí trong công tác An toàn thực phẩm được ban hành kèm theo Thông tư số 67/2021/TT-BTC, dưới đây là các mức phí thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh trong lĩnh vực An toàn thực phẩm:
Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm:
Thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm:
• Hơn 200 suất ăn: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở.
• Dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng/lần/cơ sở.
Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (trừ cơ sở bảo vệ sức khỏe):
• Cơ sở sản xuất khác (bao gồm cả cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 2.500.000 đồng/lần/cơ sở.
• Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 500.000 đồng/lần/cơ sở.
• Cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn thực hành sản xuất tốt GMP: 22.500.000 đồng/lần/cơ sở.
Thẩm định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy, cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu:
• Đánh giá lại: 20.500.000 đồng/lần/đơn vị.
• Đánh giá lần đầu, đánh giá mở rộng: 28.500.000 đồng/lần/đơn vị.

3. Các chi phí khác
Để xin cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ sở sản xuất hoặc công ty cần chuẩn bị một số chi phí liên quan đến việc thực hiện các thủ tục. Những khoản chi phí này bao gồm:
• Chi phí công chứng và giấy tờ: Cơ sở sản xuất hoặc công ty cần chi trả các khoản phí liên quan đến việc nộp hồ sơ và công chứng các giấy tờ cần thiết. Việc này đảm bảo tính hợp lệ và chính xác của hồ sơ.
• Chi phí đi lại cho kiểm nghiệm: Khi thực hiện các thủ tục kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ sở sản xuất hoặc công ty sẽ phải trả chi phí đi lại cho nhân viên tham gia kiểm nghiệm.
• Chi phí khi hồ sơ không hợp lệ: Trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện hoặc không hợp lệ, doanh nghiệp sẽ phải tiếp tục tốn chi phí đi lại để chỉnh sửa và nộp lại hồ sơ.
Tùy vào quy mô sản xuất kinh doanh và từng trường hợp cụ thể khi làm thủ tục xin giấy phép an toàn thực phẩm mà lệ phí nộp nhà nước sẽ khác nhau.

Giá dịch vụ làm giấy phép chứng nhận vệ sinh ATTP tại Công ty Luật I&WE
Đối với từng loại hình kinh doanh thì chi phí dịch vụ sẽ có những thay đổi và ở mức khác nhau. Chi phí của dịch vụ làm giấy phép vệ sinh ATTP tham khảo:
• Đối với những đơn vị kinh doanh là công ty thì phí dịch vụ sẽ là 10.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ.
• Đối với những hộ kinh doanh cá thể thì phí dịch vụ là 7.000.000 VNĐ – 9.000.000 VNĐ.

Mọi thông tin cần tìm hiểu chi tiết, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi:
Công ty Luật TNHH I&WE
VPĐD: Số 44 ngõ 897 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Hotline: 0929.240.240

Tin bài liên quan