TƯ VẤN MUA BẢN VÀ SÁP NHẬP (M&A)

Chúng tôi tư vấn cho khách hàng các phương thức giao dịch hợp lý nhất, thực hiện thẩm định tình trạng pháp lý (LDD) của công ty mục tiêu, chuẩn bị và soạn thảo tài liệu phục vụ giao dịch M&A, hỗ trợ khách hàng đạt được các phê chuẩn cần thiết theo quy định của pháp luật và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng

hoàn tất giao dịch theo kế hoạch đã định sẵn

Dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư của Luật l& We bao gồm: – Tư vấn cấu trúc giao dịch:

Thực hiện thẩm định pháp lý (LDD):

Soạn thảo thoả thuận mua có phần, mua tài sản, trái phiếu

hoặc có phiều phát hành và nợ chuyển đối, soạn thảo thoá thuận cổ đông thành viên, thoả thuận hợp tác đầu tư, vv. – Hỗ trợ các thủ tục pháp lý để đạt được các giấy phép và chứng nhận cần thiết liên quan đến giao dịch M&A