TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ

Với sự hiểu biết đầy đủ về pháp luật và môi trường đầu tư tại Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho khách hàng các ý kiến tư vấn pháp lý hữu ích, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho nhà đầu tư trong quá trình lập và triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam hoặc dự án đầu tư ra nước ngoài.

Dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư của Luật l& We bao gồm:

-Thành lập các dự án đầu tư tại Việt Nam và dự án đầu tư ra nước ngoài.

-Xin phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh và cấp

cao hơn,

-Khảo sát tình hình khả thi, hành lang pháp lý của dự án; đành giả địa điểm thực hiện dự án,

-Điều chỉnh, chuyển nhượng, giản tiến độ, tạm ngưng, chăm dứt hoạt động đối với dự án đầu tư tại Việt Nam và dự án đầu tư ra nước ngoài