TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Luật I&We đã xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vẫn giàu kinh nghiệm, năng động để hỗ trợ tốt nhất mọi yêu cầu của khách hàng trong lĩnh vực pháp luật về doanh

nghiệp: Dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư của Luật l&We bao gồm:

Thành lập doanh nghiệp, chỉ nhánh, VPĐD, ĐĐKD:

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chuyển đối, sáp nhập doanh nghiệp

– Tạm ngưng hoạt động, giải thể,

– Tư vấn việc tuân thủ và giải quyết tranh chấp nội bộ