TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN

Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên là giải pháp tối ưu để giảm thiểu các rủi ro, hạn chế tranh chấp, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các hành vì pháp lý nhất định.

Dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư của Luật l& We bao găm:

– Cung cấp ý kiến pháp lý về từng vẫn đề cụ thể phát sinh theo yêu cầu của khách hàng

Hỗ trợ đàm phán, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng kính doanh, thương mại, đầu tư, bất động sản, sở hữu trí tuệ, lao động

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp khí bị xâm phạm

Đánh giá tác động của các quy định pháp luật mới đối với hoạt động của khách hàng khi có yêu cầu