Luật Kinh doanh Bảo hiểm hiệu lực mới nhất – Luật số 08/2022/QH15 của Quốc hội

Luật Kinh doanh Bảo hiểm hiệu lực mới nhất - Luật số 08/2022/QH15 của Quốc hội
Luật Kinh doanh Bảo hiểm hiệu lực mới nhất – Luật số 08/2022/QH15 của Quốc hội

Luật Kinh doanh Bảo hiểm hiệu lực mới nhất – Luật số 08/2022/QH15 của Quốc hội

Số ký hiệu 08/2022/QH15
Ngày ban hành 16-06-2022
Ngày có hiệu lực 01-01-2023
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Luật kinh doanh bảo hiểm
Tài liệu đính kèm

Nguồn: Website Chính Phủ

Tin bài liên quan