Luật nhà ở 2014 – Luật số 65/2014/QH13 của Quốc hội

Luật Nhà ở 2014
Luật Nhà ở 2014

Luật số 65/2014/QH13 của Quốc hội: LUẬT NHÀ Ở

Số ký hiệu 65/2014/QH13
Ngày ban hành 25-11-2014
Ngày có hiệu lực 01-07-2015
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu LUẬT NHÀ Ở
Tài liệu đính kèm

Nguồn: Website Chính phủ

Tin bài liên quan