Chào mừng đến với Công ty luật I&WE

Th/s LS. Nguyễn Thu Hương
Giám đốc Công ty Luật I & WE

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

  • Lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn của khách hàng, 
  • Bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của khách hàng trên cơ sở tuân thủ pháp luật, 
  • Tạo niềm tin và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng dựa trên nền tảng bền vững, 
  • Bảo mật tuyệt đối các thông tin của khách hàng.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Tư vấn Pháp luật Đầu tư

Tư vấn Pháp luật Doanh nghiệp

Tư vấn Mua bán và Sáp nhập

Tư vấn Xin các loại giấy phép

Tư vấn Pháp lý thường xuyên

Luật sư Tranh tụng

Ngay từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi nhận thức rằng mỗi hành vi mang tính pháp lý xảy ra hàng ngày đều cần được hành xử một cách đúng luật…, mỗi hành xử đúng luật sẽ mang lại lợi ích thiết thực đối với các cá nhân.