Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần hoàn toàn được pháp luật cho phép và khuyến khích. Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn doanh nghiệp, Công ty Luật I&WE và Cộng sự sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần để Quý khách hàng tiện tham khảo.

1. Căn cứ pháp lý:
–  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
–  Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
–  Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
–  Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
–  Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
–  Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.
2. Hồ sơ cần chuẩn bị:

2.1. Thông báo tăng vốn điều lệ có chữ ký của người đại diện theo pháp luật ( theo mẫu qui định).
2.2. Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông có chữ ký của Chủ tịch hội đồng quản trị (có thể tham khảo mẫu).
2.3. Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp và có đóng dấu treo của công ty (có thể tham khảo mẫu).
2.4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
2.5. Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
– Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ (trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi vốn)
– Thời hạn hẹn giải quyết hồ sơ:  5 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

3. Lưu ý:
–  Nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện pháp luật hoặc thành viên của công ty thì  đề nghị  xuất trình giấy giới thiệu của công ty.

–  Không điền tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.

4. Hướng dẫn khai hồ sơ
a/ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:
– Trong thời hạn 3 năm đầu kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu công ty tăng vốn do phát hành cổ phần cho cổ đông sáng lập thì đề nghị  kê khai đầy đủ thông tin tại mục I và II mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
– Trường hợp sau 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty tăng vốn do phát hành cổ phần cho cổ đông sáng lập hoặc trường hợp công ty tăng vốn do phát hành cổ phần cho những người không phải là cổ đông sáng lập hoặc cả hai trường hợp trên thì chỉ kê khai thông tin tại mục I mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
b/ Quyết định của đại hội đồng cổ đông:
– Hình thức phát hành cổ phần: nếu phát hành cho cổ đông sáng lập thì phải nêu rõ nội dung mỗi cổ đông sáng lập mua thêm bao nhiêu cổ phần.
– Sửa đổi điều lệ: kê khai rõ những nội dung sẽ sửa trong điều lệ như vốn điều lệ, số lượng cổ phần của cổ đông sáng lập nắm giữ (nếu có thay đổi).

c/ Biên bản họp họp đại hội đồng cổ đông phải thông qua các nội dung tương ứng với nội dung của quyết định và thông báo đã kê khai.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn – Hỗ trợ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH I&WE

✦ Địa chỉ: Tổ 13, cụm 3, P. Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
✦ VPĐD: Số 44 ngõ 897 Giải Phóng, P. Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.
✦ Hotline 24/24: 0929 240 240 (Zalo)
✦ Email: iwe.lawfirm@gmail.com
✦ Website: congtyluatiwe.com

Tin bài liên quan